0

Kontekst i Wyzwanie

ActiveMall, innowacyjna marka technologiczna skierowana do sektora handlowego, zwróciła się do nas z potrzebą aktywacji na rynku polskim, wzmocnienia jej obecności w branży i zwiększenia zrozumienia i zaangażowania jej głównych grup docelowych.

 

 

Cel
Naszym celem było stworzenie skutecznej strategii komunikacji B2B, która umożliwi ActiveMall dotarcie do swojego targetu, czyli pracowników działów promocji centrów handlowych oraz menedżmentu średniego i wyższego szczebla w organizacjach zarządzających obiektami handlowymi.

 

 

Realizacja

Przeprowadziliśmy warsztaty marki, opracowaliśmy strategiczny planu komunikacji, a także wykonaliśmy startowy landing page www.activemall.eu, który umożliwił łatwe dostarczenie informacji o ActiveMall do potencjalnych klientów. Uzupełnieniem działań było stworzenie atrakcyjnych treści tekstowych oraz explainer video, które przekazują główne atuty aplikacji w sposób zrozumiały i atrakcyjny.

 

 

Rezultaty

Realizacja strategii komunikacji B2B dla ActiveMall zaowocowała zwiększeniem rozpoznawalności marki w branży oraz wzrostem zaangażowania wśród pracowników działów promocji centrów handlowych. Wzrosło zrozumienie oferty ActiveMall, co przełożyło się na wsparcie procesów handlowych.