0

 

Kontekst i Wyzwanie

Miasto Będzin podjęło inicjatywę podnoszenia świadomości mieszkańców na temat ochrony różnorodności biologicznej. Wyzwanie polegało na przeprowadzeniu w okresie 12 miesięcy kampanii, która skutecznie dotrze do różnych grup odbiorców i będzie angażować mieszkańców w działania na rzecz środowiska.


Cel

Celem kampanii było edukowanie mieszkańców w temacie odpowiedzialnych zachowań proekologocznych, poznania lokalnej flory i fauny, promowanie zdrowego trybu życia oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.


Strategia

Przygotowaliśmy kompleksowy plan kampanii obejmujący różne kanały i formy komunikacji – od tradycyjnych wydarzeń i materiałów promocyjnych, po nowoczesne rozwiązania multimedialne.

 

Realizacja

Zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, w tym m.in.
– foto-album zaprojektowany tak, aby opisać unikatową florę i faunę Będzina
– przedstawienie dla dzieci zrealizowane z aktorami Teatru Śląskiego m.in. Agnieszką Radzikowską, Dariuszem Chojnackim oraz Wiesławem Kupczakiem
– zrealizowanie szeregu treści video o charakterze edukacyjnym we współpracy z leśnikami, lekarzami weterynarii, ekologami oraz przedstawicielami służb miejskich odpowiedzialnych za działania proekologiczne
– seria gier terenowych i zawodów sportowych dla mieszkańców miasta
– zajęcia sportowe na świeżym powietrzu z elementami edukacyjnymi dla seniorów
– publikacje drukowane z ciekawostkami ekologicznymi dla będzinian
– szeroki zakres prelekcji, warsztatów i spotkań z ekspertami w miejskich przedszkolach oraz szkołach

Rezultaty

Kampania zdobyła uznanie wśród mieszkańców i zdobyła główną nagrodę w konkursie Przyjazna Gmina 2021 EKOLOGIA. Działania przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania społeczności lokalnej problematyką ochrony środowiska, co przełożyło się na wzrost zaangażowania w proekologiczne inicjatywy lokalne.

Wnioski

Kampania dla Miasta Będzin pokazuje, że skuteczne działania na rzecz środowiska można przeprowadzić, angażując społeczność na różnych poziomach. Różnorodność działań, którymi zaciekawiliśmy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, pozwoliła na osiągnięcie dużej grupy odbiorców i zwiększyła efektywność kampanii.