0

Opracowaliśmy nową identyfikację wizualną marki PANOVA Studio, pracowni zrównoważonej architektury i urbanistyki. Odświeżyliśmy wizerunek. Jest ona wynikiem stworzonej również przez nasz zespół strategii komunikacji. Nowy branding czerpie z klasycznych symboli i narzędzi architektury. Naszym celem było dopasowanie wizerunku firmy do wartości, które niesie oraz wyzwań stawianych przez współczesne czasy.

 

 

W procesie tworzenia nowej identyfikacji wizualnej skupiliśmy się na trzech kluczowych wartościach, które definiują PANOVA Studio:

Praktyczność: Stworzyliśmy wizerunek, który podkreśla podejście firmy do generowania oszczędności, ułatwiania pracy inwestorom i poszukiwania rozwiązań przynoszących realne korzyści po zrealizowaniu inwestycji.

Zrównoważony rozwój: Nawiązaliśmy do zaangażowania pracowni w zielone budownictwo, recykling architektoniczny oraz przestrzenny, co przekłada się na tworzenie przyjaznych, ergonomicznych i estetycznych projektów.

Tradycja: Podkreśliliśmy wartości przekazane przez współzałożyciela firmy Stanisława Lessaera, jego filozofię architektury oraz związki marki z Grupą P.A.NOVA S.A., uwypuklając jednocześnie poszanowanie lokalnych kultur, wartości i społeczności.