0
Czym jest informacja prasowa w stylu AP? Kluczowe zasady i wskazówki.

Czym jest informacja prasowa w stylu AP? Kluczowe zasady i wskazówki.

Agencje PR często wykorzystują różne style i formaty, aby skutecznie przekazywać informacje do mediów i docierać do szerokiej publiczności. Jednym z takich formatów jest informacja prasowa w stylu AP (Associated Press), który jest szczególnie ceniony za swoją klarowność, precyzję i zgodność z najwyższymi standardami dziennikarskimi. W niniejszym artykule przybliżymy Wam czym jest informacja prasowa w stylu AP oraz jak wykorzystać te zasady, aby osiągnąć sukces w branży PR.

 

 

Definicja informacji prasowej w stylu AP

Styl AP (Associated Press) to standard dziennikarski opracowany przez amerykańską agencję prasową Associated Press. Jego celem jest zapewnienie jasnego, spójnego i profesjonalnego formatu dla tekstów prasowych. Informacja prasowa w stylu AP to zatem komunikat prasowy napisany zgodnie z tymi wytycznymi, który pomaga dziennikarzom w szybkim zrozumieniu istoty przekazu oraz ułatwia publikację.


Kluczowe zasady stylu AP

Oto niektóre z kluczowych zasad, które należy przestrzegać, aby przygotować informację prasową w stylu AP:

  1. Struktura w formie piramidy: Styl AP zaleca organizację tekstu w formie odwróconej piramidy. Najważniejsze informacje powinny znaleźć się na początku tekstu, a mniej istotne na końcu. Dzięki temu dziennikarze mogą szybko zrozumieć sedno informacji prasowej.
  2. Język prosty i klarowny: W stylu AP unika się skomplikowanego słownictwa oraz długich, zawiłych zdań. Zamiast tego preferuje się język prosty, który pozwala czytelnikowi szybko zrozumieć przekaz.
  3. Neutralny ton: Informacje prasowe w stylu AP powinny być napisane w sposób neutralny i obiektywny. Unikaj emocjonalnego języka, hiperbol czy stronniczych opinii, które mogą wpłynąć na wiarygodność komunikatu.
  4. Precyzja i rzetelność: Podawaj dokładne informacje oparte wyłącznie na faktach. Precyzyjniie i konkretne formułuj myśli, z dbałością o gramatykę i ortografię.
  5. Skróty: Styl AP zaleca stosowanie skrótów jedynie w przypadku powszechnie znanych organizacji lub nazw (np. NATO, NASA). W przeciwnym razie, pełna nazwa powinna być podana przy pierwszym wystąpieniu, a następnie można stosować skrótowiec (np. „Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)”).
  6. Daty i cyfry: Styl AP posiada konkretne zasady dotyczące pisowni dat, godzin i liczb. Na przykład, daty powinny być zapisywane jako „29 marca” zamiast „29.03”.

Stosowanie stylu AP przy tworzeniu informacji prasowych pozwala na ułatwienie pracy dziennikarzy i redaktorów, dzięki przestrzeganiu jednolitego formatu i języka. Zwiększa szanse na publikację, ponieważ media często preferują treści utrzymane w tym stylu. Wzmacnia wizerunek marki, poprzez zapewnienie profesjonalizmu i spójności komunikacji.

Styl AP to zbiór reguł redakcyjnych opracowanych przez Associated Press, mający na celu ujednolicenie treści prasowych. Stosowanie stylu AP w informacjach prasowych zwiększa szanse na publikację i wzmocnienie wizerunku marki. Kluczowe zasady obejmują odpowiednią strukturę informacji prasowej oraz język – neutralny, rzeczowy i zrozumiały dla szerokiej publiczności.