0
Trendy w PR na rok 2023: jak dostosować się do zmieniających się realiów

Trendy w PR na rok 2023: jak dostosować się do zmieniających się realiów

Rok 2023 przynosi wiele nowych wyzwań dla branży public relations. Rozwój deepfake’ów, pandemia, regulacje prawne i powrót pracowników do biur – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stanie PR w nadchodzącym roku. W tym artykule przedstawimy najważniejsze trendy, które będą miały wpływ na branżę PR i jak możemy się do nich przygotować.

Dostęp do tworzenia deepfake’ów staje się powszechny

Wraz z postępem technologii, dostęp do tworzenia deepfake’ów staje się coraz powszechniejszy. Deepfake to manipulacja cyfrowa, która pozwala na tworzenie fałszywych treści audio, wideo i tekstowych. Deepfake’y mogą wprowadzić w błąd odbiorców i stanowić poważne zagrożenie dla reputacji firm i osób publicznych.

W związku z tym, weryfikacja faktów stanie się jeszcze ważniejsza. Coraz więcej czasu będziemy musieli poświęcać na weryfikację informacji, nawet jeśli padają z ust cieszącej się autorytetem osoby publicznej. Warto zwrócić uwagę na takie inicjatywy jak Project Shield Google lub Fakenews.pl, które pomagają w walce z fałszywymi informacjami.

Kryzys może przyjść każdego dnia

Pandemia, wojna, inflacja – to tylko niektóre przykłady sytuacji kryzysowych, które mogą przyjść każdego dnia. W związku z tym, gotowość do przepracowania sytuacji problemowych, kontrakty z ekspertami zarządzania kryzysowego i scenariusze antykryzysowe są już wypracowywane nie tylko w największych korporacjach, ale i w sektorze MŚP.

Ważne jest, aby mieć plan działania na wypadek kryzysu i przetestować go wcześniej, aby wiedzieć, jak reagować w przypadku różnych sytuacji. Szczególnie teraz, gdy kryzysy mogą przyjść bardzo szybko, a ich skutki mogą być bardzo poważne.

Nowe regulacje prawne utrudniają komunikację z odbiorcami

Nowe regulacje prawne, takie jak RODO, wymuszają na branży medialnej odejście od „ciasteczek” i utrudniają komunikację z odbiorcami. Z jednej strony na redakcjach zostanie wymuszone tworzenie wysokojakościowych treści, ale z drugiej strony, media chcąc odrobić spadki sprzedażowe, mniej chętnie będą publikowały materiały redakcyjne, naciskając na zakup powierzchni reklamowych.

Warto zwrócić uwagę na tworzenie wysokiej jakości treści, które będą interesujące dla odbiorców i pozwolą na zbudowanie zaangażowania i lojalności. Warto również inwestować w relacje z dziennikarzami, którzy będą mogli pomóc w dotarciu do naszej grupy docelowej.

Powrót pracowników do biur

Po pandemii wiele firm zaczyna planować powrót pracowników do biur. Młodsza generacja, która weszła na rynek pracy w trakcie pandemii, nie zna innych realiów niż praca zdalna. PR wewnętrzny będzie skoncentrowany na nauce komunikacji bezpośredniej, rozwiązywaniu konfliktów i teambuildingu.

Warto zwrócić uwagę na to, jakie będą potrzeby pracowników i jak możemy pomóc im w przystosowaniu się do nowych warunków pracy. Komunikacja wewnętrzna będzie kluczowa w budowaniu zaangażowania pracowników i pozytywnej atmosfery w zespole.

Widoczne oznaczanie materiałów sponsorowanych

UOKiK zmusił redakcje do widocznego oznaczania materiałów sponsorowanych. Ma to wpływ również na obszar relacji z dziennikarzami, którzy w większym stopniu weryfikują, czy materiał o tematyce branżowej lub ekonomicznej, nie zostanie potraktowany przez kontrolerów jako nieoznaczona treść reklamowa.

Warto pamiętać, że transparentność i uczciwość w komunikacji są kluczowe dla budowania zaufania do naszej marki. Warto inwestować w edukację swojego zespołu na temat zasad etycznych w PR i współpracować tylko z wiarygodnymi partnerami.

Podsumowanie

Rok 2023 przynosi wiele nowych wyzwań dla branży public relations. Dostęp do deepfake’ów, kryzysy, regulacje prawne, powrót pracowników do biur i widoczne oznaczanie materiałów sponsorowanych – to tylko niektóre z trendów, które będą miały wpływ na branżę PR w nadchodzącym roku. Warto skupić się na tworzeniu wysokiej jakości treści, transparentnej komunikacji i budowaniu zaufania do naszej marki. Pamiętajmy, że PR to sztuka przewidywania i dostosowywania się do zmieniających się realiów.